Posted on

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 1. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności pojęcia mają następujące definicje:
  1. Operator – właściciel Serwisu, to jest KGames Karol Grzymała z siedzibą przy ul. Bema 10d, 81-386 Gdynia, NIP 5882427512, Regon 367089719,
  2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.lootquest.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego serwisu.
  3. Użytkownik – każdy osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług udostępnionych w ramach Serwisu (zakładanie i prowadzenie Konta sklepowego, dokonywanie zakupów produktów, dokonywanie subskrypcji na newsletter), oraz każda osoba odwiedzająca Serwis.
  4. Konto sklepowe – konto zakładane w Serwisie przez Użytkownika i prowadzone przez Operatora.
  5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
 2. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Operatora w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu oraz powiązanych z nim usług i narzędzi, które wykorzystywane są przez Użytkowników przy wykonywaniu takich czynności jak: zakładanie i prowadzenie Konta sklepowego, dokonywanie i realizacja zamówień, dokonywanie subskrypcji na newsletter i szeregiem powiązanych z nimi działań. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z RODO.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu oraz przetwarzanych w ramach funkcjonowania Serwisu jest Operator.
 4. Operator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych udostępnianych przez Użytkownika w związku z założeniem przez Użytkownika i prowadzeniem przez Operatora Konta sklepowego dla Użytkownika, dokonywaniem i obsługą zamówień realizowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym realizowaniem płatności, dokonywaniem subskrypcji na newsletter, kontaktem z działem obsługi Serwisu, rozpatrywaniem ewentualnych skarg i reklamacji Użytkowników na podstawie zebranych zgód (art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub niezbędności przetwarzania danych do wykonania umowy o świadczenie wymienionych usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Operatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
 5. Podczas standardowej wizyty w Serwisie (przeglądanie zawartości Serwisu) podawanie danych osobowych nie jest konieczne. W ramach korzystania z usług Operatora dostępnych w Serwisie (takich jak zakupy lub newsletter) Użytkownik może zostać poproszony o podanie następujących informacji: imię i nazwisko, adres do dostawy, adres e-mail, numer telefonu, login i hasło (indywidualnie ustalane przez Użytkownika w trakcie zakładania Konta sklepowego w Serwisie, umożliwiające Użytkownikowi dostęp do Konta sklepowego i składanie zamówień w sklepie internetowym dostępnym w ramach Serwisu).
 6. Operator jest również uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania informacji zbieranych w ramach funkcjonowania Serwisu w postaci plików „cookies”. Szczegółowe regulacje dotyczące plików „cookies” oraz informacji zbieranych za ich pośrednictwem zawarte są poniżej. Poza informacjami zawartymi w plikach cookies, Operator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji o Użytkownikach.
 7. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie realizacji następujących celów:
  1. obsługa Użytkownika, w tym zakładanie Konta sklepowego i zarządzanie Kontem sklepowym Użytkownika, realizacja zamówień złożonych przez Użytkownika za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego w ramach Serwisu, przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (o ile Użytkownik wyrazi na to stosowną zgodę), rozwiązywanie problemów technicznych i ewentualnych skarg i reklamacji w zakresie świadczonych usług, udostępnianie funkcji Serwisu;
  2. kontaktowanie się z Użytkownikiem, w tym w celach związanych ze świadczonymi usługami i obsługą Użytkownika, za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji, przede wszystkim poprzez e-mail oraz telefon.
  3. monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników oraz zarządzanie ruchem w Serwisie, w tym prowadzenie badań i analiz mających na celu poprawę dostępności usług oferowanych w ramach Serwisu;
  4. dostosowywanie zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika, w tym wyświetlanych reklam;
  5. egzekwowanie przestrzegania regulaminu LootQuest.pl.
 8. Poprzez kontakt z adresem sklep@lootquest.pl Użytkownicy mają prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub przenieść swoje dane, w związku z czym Operator podejmie wszelkie stosowne działania mające na celu spełnienie tych żądań.
 9. Użytkownik zapewnia, że dane osobowe udostępnione Operatorowi w trakcie zakładania Konta sklepowego w Serwisie są poprawne.
 10. Operator może udostępnić gromadzone i przechowywane dane osobowe Użytkowników innym serwisom prowadzonym przez Operatora.
 11. Dane osobowe Użytkowników Serwisu chronione są z użyciem adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Operator oświadcza, iż podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Operatora.
 12. Operator udostępnia informacje dotyczące Użytkownika innym podmiotom wyłącznie na zasadach opisanych poniżej:
  1. Operator zleca wykonywanie pewnych funkcji w imieniu Operatora spółkom lub osobom trzecim. Usługi te obejmują, np. realizowanie zamówień, dostarczanie przesyłek, obsługę poczty tradycyjnej i elektronicznej, usuwanie powtarzalnych danych z list klientów, analizę danych, wsparcie marketingowe, dostarczanie wyników wyszukiwania i linków do stron (w tym wyników i linków płatnych), obsługę płatności dokonywanych za pomocą kart kredytowych i obsługę klientów . Powyższe podmioty trzecie mają dostęp do danych osobowych niezbędnych do wykonywania powierzonych im funkcji, jednak nie mogą ich wykorzystywać do żadnych innych celów. Są one ponadto zobowiązane przetwarzać dane osobowe w sposób zgodny z niniejszą Polityką Prywatności oraz z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
  2. Operator może przekazać dane osobowe Użytkownika urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu spełnienia wymogów prawa, wyegzekwowania stosowania regulaminu Serwisu, obowiązków wynikających z umów zawartych między Operatorem i Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu.
  3. W przypadkach innych niż opisane powyżej, informacje dotyczące Użytkownika mogą być udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie za zgodą Użytkownika.
 13. Operator jest uprawniony do udostępniania zanonimizowanych danych (tj. danych nie pozwalających w jakikolwiek sposób na identyfikację Użytkownika) zewnętrznym usługodawcom lub zaufanym partnerom dla lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług kierowanych do Użytkowników lub poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Operatora lub wymienione podmioty.
 14. W Serwisie mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię” na Facebooku czy widget na Twitterze. Wszystkie z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności Użytkowników w Serwisie. Wszelkie dane osobowe podawane przez Użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności dostawców takich aplikacji lub serwisów społecznościowych. Operator nie ma wpływu na sposób korzystania przez dostawców takich aplikacji lub serwisów społecznościowych z danych osobowych udostępnionych za ich pośrednictwem.
 15. Operator może wprowadzać zmiany w Polityce Prywatności. Data ostatniej aktualizacji udostępniona jest w Serwisie w zakładce Polityka Prywatności . Pytania dotyczące Polityki Prywatności należy kierować wybraną metodą komunikacji uwidocznioną w Serwisie w zakładce Kontakt bądź na adres: sklep@lootquest.pl

Konto sklepowe

Aby ułatwić składanie zamówień w LootQuest.pl możesz założyć tzw. „konto sklepowe”. Jest do konto, do którego przypisywane będą wszystkie Twoje zamówienia Dzięki temu żadne z Twoich zamówień się nie zgubi, my będziemy mogli bezpiecznie wysłać przesyłkę do Ciebie, a Ty możesz być pewny, że podane informacje są bezpieczne:

– wszystkie podane przez Ciebie informacje pozostają bezpieczne w naszej bazie danych. Nie ma do niej dostępu nikt niepowołany, jest ona dobrze zabezpieczona.

– nigdy nie przekazujemy tych danych osobom trzecim, ani nie wykorzystujemy ich do innych celów, niż te związane bezpośrednio ze sklepem, czyli realizacji zamówień lub wysyłania newslettera.

– w momencie zakładania konta sklepowego będziemy prosić Cię o podanie:

 1. imienia i nazwiska oraz pełnego adresu – wykorzystywanego później tylko do wysyłania zamówionych przez Ciebie paczek
 2. adresu e-mail – jest to niezbędne do realizacji zamówień w naszym sklepie. Na ten adres wysyłamy prośbę o potwierdzenie zamówienia oraz wszystkie informacje związane z zamówieniem
 3. numeru telefonu – pozwala nam to jak najszybciej się z Tobą skontaktować w razie problemów z realizacją zamówienia
 4. loginu – jest to słowo, które sam wybierasz, które (razem z hasłem) jest podstawą założenia konta sklepowego. Login i hasło pozwalają Ci dostać się do swojego utworzonego wcześniej konta i bez przeszkód składać zamówienia. W momencie tworzenia konta, sam podajesz login, który będziesz wpisywać.
 5. hasła – ciąg znaków, który sam wybierasz. Razem w wymyślonym przez Ciebie loginem dają Ci dostęp do Twojego konta sklepowego. W momencie tworzenia konta sam podajesz hasło, które będziesz wpisywać.

Wszystkie podane przez siebie informacje możesz w każdej chwili zmienić lub usunąć poprzez zalogowanie się na swoje konto sklepowe lub poproszenie o wprowadzenie zmian obsługę sklepu.

Dokonywanie zakupów w sklepie LootQuest

Dokonywanie jakiegokolwiek zakupu wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnych danych adresowych. Wszystkie pola są obowiązkowe. Podane dane zostaną wykorzystane wyłącznie do dostarczenia zamówionej przesyłki.

Niezapowiedziane wiadomości

Żaden z użytkowników LootQuest, który nie zażyczył sobie otrzymywania newslettera, nigdy nie otrzyma niezapowiedzianej wiadomości. Osoba, która nie chce otrzymywać newslettera, będzie otrzymywała wyłącznie e-maile, które są ściśle powiązane z jej zamówieniami.

Osoby, które zapisały się do newslettera, będą otrzymywały wyłącznie newsletter sklepu oraz informacje, które uznamy za interesujące, gdyż będą związane z działalnością sklepu. Uzyskane przez nas adresy e-mail nigdy nie będą wykorzystane do rozsyłania reklam lub informacji przez osoby / firmy trzecie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy do produktów są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. W związku z tym dane te nie podlegają ochronie.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary LootQuest wykorzystują cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Przykładem wykorzystania cookies na LootQuest może być „zapamiętaj moje hasło” – opcja likwidująca konieczność logowania się do serwisu zarejestrowanego użytkownika podczas każdej wizyty.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Używane na stronach LootQuest pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych użytkownika.

Usunięcie konta sklepowego

Każdy z użytkowników, który założył konto sklepowe, może w dowolnym czasie poprosić o jego usunięcie. Konto zostanie skasowane natychmiast lub po zrealizowaniu zamówień do niego przypisanych. Wszystkie dane zostaną skasowane, a e-mail zostanie usunięty z bazy danych.

Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe, klient będzie musiał założyć je ponownie, ponownie wprowadzając wszystkie dane.

Komentarze Klientów

Komentarze umieszczane przez Klientów pod produktami oraz będące oceną sklepu (również wysyłane na dres e-mail sklepu) stają się własnością firmy KGames Karol Grzymała i mogą zostać użyte w formie pełnej lub skróconej do promocji sklepu lub produktów, które się w nim znajdują.

Komentarze oczywiście nigdy nie będą podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem, chyba, że Klient wyraził na to zgodę. Zobowiązujemy się również nie przeinaczać komentarzy i nie stosować ich w innym kontekście lub do promocji innego produktu, niż było to intencją autora.

Opinie wyrażone w komentarzach pozostają opiniami Klientów, a nie pracowników firmy KGames Karol Grzymała.

Uwagi końcowe

Przeglądając stronę LootQuest, robiąc zakupy lub wypowiadając się w komentarzach akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie.

Jako właściciel LootQuest zastrzegam sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą treści zawarte na witrynie LootQuest obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: nie sprzedaję i nie udostępniam osobom trzecim danych personalnych i adresowych klientów oraz użytkowników LootQuest bez ich zgody.

Wyłączenie odpowiedzialności

LootQuest powstał, aby udostępnić szerokiej gamie ludzi wszelkiego rodzaju gry oraz akcesoria. Dbamy, aby wszystkie dostępne w naszym sklepie produkty były jak najwyższej jakości i staramy się możliwie precyzyjnie opisać każdy z nich. Opinie zamieszczane przez użytkowników w komentarzach są w pełni niezależne.

Wszystkie sprzedawane produkty są objęte gwarancją producenta, który jest odpowiedzialny za wady fabryczne. LootQuest prowadząc działalność handlową, oferuje czternastodniową gwarancję.